PAS GODT PÅ HINANDEN med bedre håndhygiejne

Hvad betyder en god håndvask for vores sundhed?