Totox

Her kan du søge efter totox for dit Equazen eye q® produkt. Indtast batchnummeret som står på din bøtte nederst til højre og søg.

Totox er et udtryk for den totalt iltning og dermed harskning af fiskeolien, og værdien siger noget om, hvordan olien tidligere er blevet håndteret og aktuelt er opbevaret. For at komme frem til totoxtallet måler man peroxid- og anisidinniveauet. Totox udregnes nemlig med denne formel: Peroxidtallet x 2 + anisidintallet.

Peroxid er den primære oxidation af frisk olie og et lavt peroxidniveau er udtryk for god kvalitet. Peroxidniveauet er den primære måleenhed for oliens øjeblikkelige harskningsniveau og et vigtigt parameter for oliens kvalitet.

Ifølge flere standarder bør peroxidtallet i fiskeolier være mindre end 10 med/kg og mindre end 5 meq/kg ifølge GOED (Global organization for EPA og DHA omega-3’er).

Anisidin er et udtryk for den sekundære oxidation, det vil sige den videre oxidering af olien.

I forbindelse med produktionen af Equazen eye q® analyserer man olien blandt andet for anisidin- og peroxidværdier, samt for tungmetaller, dioxiner, PCB mm.

Der er små variationer mellem produktioner, men peroxid ligger normalt omkring 3,5, mens anisidintallet ligger omkring 8. Det giver et totoxtal på ca. 15.

Scroll til toppen